Politika Privatnosti

Poslednje ažuriranje 27.11.2020.

Hvala vam što ste izabrali da budete deo naše zajednice MightyTips, koja posluje kao MightyTips (u nastavku teksta kao „MightyTips“, „mi“, „nas“ ili „naš“). Zalažemo se za zaštitu vaših ličnih podataka i vaše privatnosti. Ako imate bilo koje pitanje ili nedoumice vezano za ovo obaveštenje, ili sprovođenje naše politike privatnosti obrađujući vaše lične podatke, možete nas kontaktirati na info@mightytips.com.

Kada posetite našu web stranicu https://mightytips.rs/ („Website“, „Sajt“), i kada koristite bilo koju od naših usluga („Usluge“ uključujući „Website“) mi cenimo što nam poveravate vaše lične podatke. Veoma ozbiljno shvatamo vašu privatnost. U ovom obaveštenju o politici privatnosti, težimo da vam na najjasniji mogući način objasnimo koje od informacija prikupljamo, kako ih koristimo i koja su vaša prava vezano za to. Nadamo se da ćete izdvojiti vreme da to pažljivo pročitate s obzirom na važnost. Ako u ovom obaveštenju o politici privatnosti postoje bilo koji uslovi sa kojima se vi ne slažete, molimo vas da odmah prekinete sa korišćenjem naših usluga.

Ovo obaveštenje o privatnosti odnosi se na sve informacije prikupljene putem naših Usluga (koje, kao što je gore opisano, uključuju i naš Website), kao i na sve povezane usluge, prodaju, marketing ili događaje.

Molimo vas da pažljivo pročitate ovo obaveštenje o privatnosti jer će vam pomoći da razumete šta radimo sa podacima koje prikupljamo.

SADRŽAJ

 1. KOJE INFORMACIJE MI PRIKUPLJAMO?
 2. KAKO KORISTIMO VAŠE PODATKE?
 3. DA LI ĆE VAŠI PODACI BITI DELJENI SA NEKIM?
 4. SA KIM ĆE SE PODELITI VAŠI PODACI?
 5. DA LI KORISTIMO KOLAČIĆE I DRUGE TEHNOLOGIJE PRAĆENJA?
 6. KOLIKO DUGO ČUVAMO VAŠE PODATKE?
 7. KAKO ČUVAMO VAŠE PODATKE SIGURNIM?
 8. PRIKUPLJAMO LI PODATKE OD MALOLETNIKA?
 9. KOJA SU VAŠA PRAVA NA PRIVATNOST?
 10. KONTROLA „NE PRATI“ (DNT) SIGNALA
 11. DA LI AŽURIRAMO OVO OBAVEŠTENJE?
 12. KAKO NAS MOŽETE KONTAKTIRATI U VEZI SA OVIM OBAVEŠTENJEM?

1. KOJE INFORMACIJE MI PRIKUPLJAMO?

Lični podaci koje nam dajete na uvid

Ukratko: Prikupljamo informacije koje nam pružate

Prikupljamo lične podatke koje nam dobrovoljno pružate kada se registrujete na našem Sajtu, iskazujete interes za dobijanje informacija o nama ili našim proizvodima i uslugama, kada učestvujete u aktivnostima na Sajtu (na primer, objavljivanjem poruka na našim mrežnim forumima) ili na neki drugi način kada nas kontaktirate.

Lični podaci koje prikupljamo mogu da sadrže sledeće:

Vaše lične podatke. Sakupljamo imena; imejl adrese; korisnička imena; i druge slične informacije.

Svi lični podaci koje nam pružate moraju biti istiniti, potpuni i tačni i morate nas obavestiti o bilo kakvim promenama takvih ličnih podataka.

Informacije koje se automatski prikupljaju

Mi automatski prikupljamo određene informacije kada posetite, koristite ili pretražujete naš Sajt. Ove informacije ne otkrivaju konkretno vaš identitet (poput vašeg imena ili kontakt podataka), ali mogu uključivati informacije o uređaju i upotrebi, kao što je vaša IP adresa, karakteristike internet pretraživača, operativni sistem, jezičke postavke, URL adrese, ime uređaja, država, lokacija, informacije o tome ko i kada koristi naš Sajt i druge tehničke informacije. Ove informacije su prvenstveno potrebne za održavanje sigurnosti i rada našeg Sajta, kao i za potrebe interne analize i izveštavanja.

Kao i mnoge druge kompanije, mi takođe prikupljamo informacije putem kolačića i sličnih tehnologija.

Informacije prikupljene putem drugih izvora

Da bismo poboljšali našu sposobnost da vam pružamo relevantan marketing, ponude i usluge, kao i da ažuriramo našu evidenciju, informacije o vama možemo dobiti iz drugih izvora, kao što su javne baze podataka, zajednički marketinški partneri, affiliate programi, provajderi podataka, kao i od drugih strana. Ove informacije uključuju podatke o namerama (ili podatke o ponašanju korisnika), adrese Internet protokola (IP) u svrhe ciljanog oglašavanja i promocije događaja.

2. KAKO KORISTIMO VAŠE PODATKE?

Lične podatke prikupljene putem našeg Sajta koristimo u razne poslovne svrhe opisane u nastavku. U ove svrhe obrađujemo vaše lične podatke oslanjajući se na naše legitimne poslovne interese, kako bismo zaključili ili izvršili ugovor sa vama, uz vašu saglasnost i / ili u skladu sa našim zakonskim obavezama. Pored svake svrhe prikupljanja podataka u nastavku navodimo specifične načine obrade podataka.

Koristimo informacije koje prikupljamo ili primamo:

 • Za objavljivanje preporuka. Na našem Sajtu objavljujemo vaše preporuke koje mogu sadržati lične podatke. Pre objavljivanja izjave, dobićemo vašu saglasnost za upotrebu vašeg imena i saglasnost izjave. Ako želite da ažurirate ili izbrišete svoju izjavu, kontaktirajte nas na info@mightytips.com i obavezno navedite svoje ime, mesto preporuke na Sajtu i kontakt podatke.
 • Zatražite povratne informacije. Vaše podatke možemo koristiti da bismo zatražili povratne informacije i kontaktirali vas u vezi sa upotrebom našeg Sajta.
 • Da omogućimo komunikaciju između korisnika. Možemo koristiti vaše podatke kako bismo omogućili komunikaciju između korisnika uz pristanak svakog korisnika.
 • Da bismo zaštitili naše Usluge. Vaše podatke možemo koristiti kao deo naših aktivnosti da održimo Sajt sigurnim i bezbednim (na primer za nadgledanje i sprečavanje prevara).
 • Da bismo održali naše uslove, politiku privatnosti i druge poslovne politike kako bismo se pridržavali zakonskih i regulatornih zahteva vezano za naše ugovore.
 • Da odgovorimo na zakonske zahteve i sprečimo štetu. Ako primimo poziv ili drugi pravni zahtev, možda ćemo morati da pregledamo podatke koje posedujemo kako bismo utvrdili kako da odgovorimo.
 • Da odgovorimo na upite korisnika / da ponudimo podršku korisnicima. Vaše podatke možemo koristiti za odgovaranje na vaše upite i rešavanje svih potencijalnih problema koje biste mogli imati u vezi sa korišćenjem naših usluga.
 • Da bismo obezbedili ciljano oglašavanje. Vaše podatke možemo koristiti za razvoj i prikazivanje personalizovanog sadržaja i oglašavanja (i rad sa trećim stranama koje to rade) prilagođene vašim interesovanjima i / ili lokaciji i za merenje njegove efikasnosti.
 • U druge poslovne svrhe, kao što su analiza podataka, identifikovanje trendova korišćenja, određivanje efikasnosti naših promotivnih kampanja, kao i procena i poboljšanje našeg Sajta, proizvoda, marketinga i vašeg korisničkog iskustva. Te podatke možemo da koristimo i skladištimo u objedinjenom i anonimnom obliku tako da nisu povezani sa pojedinačnim krajnjim korisnicima i ne uključuju lične podatke. Nećemo koristiti lične podatke koji se mogu identifikovati bez vašeg pristanka.

3. DA LI ĆE VAŠI PODACI BITI DELJENI SA NEKIM?

Ukratko: Informacije delimo samo uz vaš pristanak, u skladu sa zakonima, da bismo vam pružili usluge, zaštitili vaša prava ili ispunjavali naše poslovne obaveze.

Vaše podatke koje posedujemo možemo obraditi ili deliti isključivo na osnovu sledećeg pravnog osnova:

 • Saglasnost: Vaše podatke možemo koristiti ako ste nam dali određenu saglasnost za korišćenje vaših ličnih podataka u određene svrhe.
 • Legitimni interesi: Vaše podatke možemo obrađivati kada je to neophodno za postizanje naših legitimnih poslovnih interesa.
 • Izvršenje ugovora: Tamo gde smo zaključili ugovor sa vama, možemo da obradimo vaše lične podatke kako bismo ispunili uslove našeg ugovora.
 • Pravne obaveze: Vaše podatke možemo otkriti tamo gde se to zakonski zahteva da bismo se pridržavali važećeg zakona, vladinih zahteva, sudskog postupka, sudskog naloga ili pravnog postupka, na primer kao odgovor na sudski nalog ili sudski poziv (uključujući i odgovor državnim organima da ispune zahteve nacionalne bezbednosti ili sprovođenja zakona).
 • Vitalni interesi: Vaše podatke možemo otkriti tamo gde smatramo da je neophodno istražiti, sprečiti ili preduzeti mere u vezi sa potencijalnim kršenjem naših politika, sumnjom na prevaru, situacijama koje uključuju potencijalne pretnje za bezbednost bilo koje osobe i nezakonitim aktivnostima ili kao dokaz u parničnom postupku koji se tiče nas.

4. SA KIM ĆE SE DELITI VAŠI PODACI?

Vaše podatke delimo i otkrivamo samo sa sledećim trećim stranama. Kategorizovali smo svaku stranu kako biste lakše razumeli svrhu prikupljanja i obrade podataka u praksi. Ako smo obradili vaše podatke na osnovu vašeg pristanka, a vi ipak želite da opozovete saglasnost, kontaktirajte nas.

 • Web i mobilna analitika: Google Analytics
 • Hosting Sajta: WordPress.com

5. DA LI KORISTIMO KOLAČIĆE I DRUGE TEHNOLOGIJE PRAĆENJA?

Za pristup informacijama ili njihovo skladištenje možemo da koristimo kolačiće i slične tehnologije za praćenje (poput „web beacons“ i „pixels“). Konkretne informacije o tome kako koristimo takve tehnologije i kako možete odbiti određene kolačiće date su u našem Obaveštenju o kolačićima.

6. KOLIKO DUGO ČUVAMO VAŠE PODATKE?

 • Vaše lične podatke čuvaćemo samo onoliko dugo koliko je potrebno za svrhe navedene u ovom obaveštenju o privatnosti, osim ako duži period čuvanja nije potreban ili dozvoljen zakonom (kao što su poreski, računovodstveni ili drugi zakonski zahtevi).
 • Kada nemamo kontinuiranu legitimnu poslovnu potrebu da obrađujemo vaše lične podatke, mi ćemo te podatke izbrisati ili anonimizirati ili, ako to nije moguće, tada ćemo bezbedno čuvati sve vaše lične podatke i izolovati ih od bilo kakve dalje obrade dok brisanje ne bude moguće.

7. KAKO ČUVAMO VAŠE PODATKE SIGURNIM?

Implementirali smo odgovarajuće tehničke i bezbednosne mere zaštite dizajnirane da očuvaju bezbednost bilo kojih ličnih podataka koje obrađujemo. Međutim, uprkos našim zaštitnim merama i naporima da zaštitimo vaše podatke, nijedan elektronski prenos putem interneta ili tehnologija za skladištenje informacija, ne može biti zagarantovan 100%, tako da ne možemo obećati ili garantovati da hakeri, sajber kriminalci ili druge neovlašćene treće strane neće biti u stanju da probiju naše sigurnosne zaštite i bespravno prikupe, ukradu ili promene vaše podatke. Iako ćemo se potruditi da zaštitimo vaše lične podatke, prenos ličnih podataka na naš i sa našeg Sajta je na vaš rizik. Našem sajtu treba da pristupate samo iz bezbednog okruženja.

8. PRIKUPLJAMO LI PODATKE OD MALOLETNIKA?

Ne uzimamo podatke deci mlađoj od 18 godina niti im se reklamiramo. Korišćenjem našeg Sajta izjavljujete da imate najmanje 18 godina ili da ste roditelj ili staratelj takvog maloletnika i pristajete na upotrebu Sajta od strane takvog maloletnika. Ako saznamo da su prikupljeni lični podaci korisnika mlađih od 18 godina, deaktiviraćemo nalog i preduzeti razumne mere za brzo brisanje takvih podataka iz naše evidencije. Ako saznate za bilo koje podatke koje smo možda prikupili od dece mlađe od 18 godina, kontaktirajte nas na info@mightytips.com.

9. KOJA SU VAŠA PRAVA NA PRIVATNOST?

 • U nekim regionima (poput Evropske ekonomske zone) imate određena prava prema važećim zakonima o zaštiti podataka. To može uključivati pravo (I) da zatraži pristup i pribavi kopiju vaših ličnih podataka, (II) da zatraži ispravku ili brisanje; (III) da ograničite obradu vaših ličnih podataka; i (IV) ako je primenljivo, na prenosivost podataka. U određenim okolnostima možete imati i pravo na prigovor na obradu vaših ličnih podataka. Da biste podneli takav zahtev, koristite dole navedene kontakt podatke. Razmotrićemo i postupati po bilo kom zahtevu u skladu sa važećim zakonima o zaštiti podataka.
 • Ako se oslanjamo na vašu saglasnost za obradu vaših ličnih podataka, imate pravo da povučete saglasnost u bilo kom trenutku. Međutim, imajte na umu da ovo neće uticati na zakonitost obrade pre njenog povlačenja, niti će uticati na obradu vaših ličnih podataka obavljenu oslanjajući se na zakonite razloge obrade za koje nemamo saglasnost.
 • Ako imate pitanja ili komentare u vezi sa svojim pravima na privatnost, možete nam poslati e-poštu na info@mightytips.com.

10. KONTROLA „NE PRATI“ (DNT) SIGNALA

Većina internet pretraživača i neki mobilni operativni sistemi i mobilne aplikacije uključuju funkciju „Ne prati“ („DNT“) ili postavku podešavanja koju možete da aktivirate kako biste signalizirali svoju sklonost privatnosti da ne prate podatke o vašim aktivnostima pregledanja na mreži kao i da ih ne prikupljaju. U ovoj fazi nije završen nijedan jedinstveni tehnološki standard za prepoznavanje i primenu DNT signala. Kao takvi, trenutno ne reagujemo na signale DNT pretraživača ili bilo koji drugi mehanizam koji automatski saopštava vaš izbor da se ne prati na mreži. Ako se usvoji standard za onlajn praćenje koji moramo slediti u budućnosti, obavestićemo vas o tome u revidiranoj verziji ovog obaveštenja o privatnosti.

11. DA LI AŽURIRAMO OVO OBAVEŠTENJE?

Povremeno možemo ažurirati ovo obaveštenje o privatnosti. Ažurirana verzija će biti označena ažuriranim „revidiranim“ datumom i ažurirana verzija će stupiti na snagu čim bude dostupna. Preporučujemo vam da često pregledate ovo obaveštenje o privatnosti kako biste bili informisani o tome kako štitimo vaše podatke.

12. KAKO NAS MOŽETE KONTAKTIRATI U VEZI SA OVIM OBAVEŠTENJEM?

Ako imate pitanja ili komentare u vezi sa ovim obaveštenjem, možete nam poslati e-mail na info@mightytips.com.